1
Bạn cần hỗ trợ?

Kem collagen trẻ hóa đường viền mắt Librederm

390.000 

Cấu trúc của chính phân tử collagen hoạt động có khả năng giữ vitamin và các thành phần hoạt động khác trên bề mặt của da, do đó hoạt tính của kem được kéo dài và tăng cường.